ม.มหิดล ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารจาก National University of Singapore
April 18, 2018
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษเรื่องเล่า “ดนตรีไม้ไผ่”
April 18, 2018

โครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พินิจละครย้อนดูบุพเพสันนิวาส”

series06

วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พินิจละครย้อนดูบุพเพสันนิวาส” ร่วมกับ โครงการสถานีปัญญา (LAMU Book Station) ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ชวนออเจ้าเข้าห้องสมุดพบรอมแพงด้วยบุพเพสันนิวาส” โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ณรงศักดิ์ สอนใจ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา

ในการจัดเสวนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา เจ้าของนามปากกา (รอมแพง) ผู้เขียนบทประพันธ์บุพเพสันนิวาส นิยายขายดีแห่งยุค ร่วมพูดคุยถึงการประพันธ์บทละคร การเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และความร่วมสมัย แนะนำเทคนิคการเขียนบทละคร พร้อมตอบข้อซักถาม ในช่วงท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post