งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สืบสานผ้าไทย ประจำปี 2561
April 11, 2018
งาน 2018 The 11th Shanghai New Music
April 18, 2018

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์

songkran-il4

11 เมษายน 2561 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดประเพณีรดน้ำอวยพร รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมงาน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post