แพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2560 ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ
April 4, 2018
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561
April 5, 2018

เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือกับ Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย

widya4

เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษา รวม 25 คน จาก Faculty of Pharmacy, Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนำโดย Dr. Sumi Wijaya ณ ห้องประชุม 606 ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ในโอกาสนี้ คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) สำนักงานข้อมูลสมุนไพร และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนด้วย

Recent post