คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560
April 4, 2018
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561
April 5, 2018

MUPY welcomed Indonesian delegates from Widya Mandala Catholic University

widya4

Assoc. Prof. Mullika Chomnawang, Deputy Dean for Research & International Relations, together with faculty members hosted a reception for the delegation, led by Dr. Sumi Wijaya, from Faculty of Pharmacy, Widya Mandala Catholic University, Indonesia. The purpose of their visit was to learn about Thailand’s pharmacy education and discuss about mutual collaboration between two institutions. On this occasion, they had a chance to visit Center of Analysis for Product Quality (MUPY-CAPQ), Medicinal Plant Information Center, and faculty drugstore.