ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
April 23, 2018
มหิดล ยกระดับจิตใจเด็กปฐมวัย เน้นหลักสูตรตามแนวทาง “สมเด็จย่าฯ”
April 24, 2018

Orientation for MUIC’s Inbound Students

muic2

The Student Exchange Unit of Mahidol University International College (MUIC) organized an orientation on April 19, 2018 at Seminar Room 1210, MUIC Building 1 for 40 inbound students from Germany, USA, Switzerland, Singapore, and others who enrolled in Trimester 3 of Academic Year 2017-2018.

Ajarn Brian J. Phillips, Assistant Dean for International Affairs and Networking, gave a welcome speech and provided general information to the students on how to stay safe while studying in Thailand. In the afternoon, the students visited Siam Niramit to learn more about the culture and history of Thailand. This included visiting a miniature Thai village to observe Thai culture and also watching traditional Thai cultural dance and music.