วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมประชุม Pacific Alliance of Music Schools Summit 2018
April 5, 2018
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการทันตกรรมฟรี
April 9, 2018

วิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

songkran1

9 เมษายน 2561 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 “สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพสันนิวาส ณ ราชสุดา “ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังธรรมเทศนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุด

Recent post