มหิดล ยกระดับจิตใจเด็กปฐมวัย เน้นหลักสูตรตามแนวทาง “สมเด็จย่าฯ”
April 24, 2018
ม.มหิดลพัฒนางานเวชระเบียน “ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึกศิริราช”
April 24, 2018

พิธีเปิดงาน “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5”

blood6

วันที่ 24 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

งาน “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 จัดขึ้นโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน 2561 โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งปีนี้ จะช่วยสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย ในภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต ซึ่งกำหนดเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 25,000 คน และจะได้รับโลหิตจำนวน 10 ล้าน ซี.ซี. เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลในแต่ละวัน ซึ่งในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง

Recent post