คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ Niigata University
April 27, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับ กับเทศบาลตำบลคลองโยง และสหกรณ์บ้านคลองโยง
April 27, 2018

ศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน มุ่งพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทย

130year10

วันที่ 26 เมษายน 2561  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ศิริราช 130 ปี 130 โครงการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน” พร้อมทั้งแถลงข่าวความก้าวหน้าและบทบาทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในยุค 4.0 พลิกโฉมการแพทย์ การสาธารณสุข และการพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบรับความต้องการของประเทศไทยอย่างครบวงจร   ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ซึ่งในภาคเช้า  มีพิธีบวงสรวงและขอขมาพระภูมิเจ้าที่และถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและผู้มีคุณูปการแก่ศิริราช  จากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าอาวุโส ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  โดยมี  ผู้บริหาร  บุคลากร  เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่า  เข้าร่วมงาน

ในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชครบรอบ 130 ปี ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช  ระหว่างวันที่  23 – 27 เมษายน 2561  เพื่อเผยแพร่โครงการที่เกิดจากความทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ  สติปัญญาของบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อส่งมอบการทำงานผ่านโครงการมากมายที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นหนทางการยับยั้งการติดเชื้อ HIV ของคนไทย  การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ป่วย การรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี  การบรรเทาปัญหาจากกลุ่มโรคที่เกิดกับคนไทย เช่น มะเร็ง เบาหวาน ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสังคมโดยการสร้างเครือข่ายการรักษาดูแลและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาวงการแพทย์ไทย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ สถานที่ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน จากการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากมาย  เป็นแรงผลักดันให้ศิริราชทุ่มเทพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งการนำเสนอโครงการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน

Recent post