นศ.ปี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับโล่รางวัลจากการประกวดคลิปวีดิโอในงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561”
April 10, 2018
ตลาดนัดปั้นดิน จำหน่ายและจัดแสดงชิ้นเดียวในโลก จากผลงานนักศึกษาหูหนวก
April 10, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดการประชุมเครือข่าย health literacy

ph07

วันที่ 10 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับเครือข่ายต่างประเทศในการประชุม MU-AHLA Consultative Meeting on “Health Literacy Strategies to Enhance Health Lifestyles in ASEAN”ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมฯ ครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษใน หัวข้อ Health Literacy in Thailand บรรยายโดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และหัวข้อ Health University บรรยายโดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการ ASEAN University Network-Health Promotion Sub-Network (AUN-HPN) จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและซักถามประเด็นต่างๆ ดำเนินการโดย Professor Peter Chang, Secretary General of AHLA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

Recent post