วิทยาลัยราชสุดา เข้าเฝ้าถวายมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
April 2, 2018
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ Asian Business Report
April 2, 2018

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 63 พรรษา

rs4

ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และะนักศึกษา ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ บริเณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

Recent post