คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Health Communication and Health Innovation
April 9, 2018
นศ.ปี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับโล่รางวัลจากการประกวดคลิปวีดิโอในงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561”
April 10, 2018

กิจกรรมไหว้ครูมวยไทย “ สืบสานศิลปะมวยไทยสู่ชุมชน”

thai-fight3

วันที่ 5 เมษายน 2561 อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมไหว้ครูมวยไทย ประจำปี 2561 ในโครงการ “ สืบสานศิลปะมวยไทยสู่ชุมชน” เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมมวยไทย ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี

Recent post