คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วงล้อคุณภาพสู่นิสัยมุ่งความเป็นเลิศ”
April 20, 2018
ประชุมติดตามกิจกรรมสร้างสุขของ 7 ภาคี นำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข
April 23, 2018

รากแก้วมหิดลจัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวเลี้ยวตามคลอง

en1

วันที่ 22 เมษายน 2561  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานกล่าวเปิดและให้กำลังใจแก่นักศึกษากลุ่มรากแก้วมหิดล  ในกิจกรรม “เก็บเกี่ยวเลี้ยวตามคลอง”  ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มนักศึกษาได้ร่วมลงพื้นที่  เก็บผักตบชวา และเรียนรู้การทำปุ๋ยจากผักตบชวา เพาะต้นกล้า เตรียมแปลง เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรให้กับชุมชน บนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคลองโยงและชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

Recent post