ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2562
August 9, 2019
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี”
August 9, 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2562

DSC_3150

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช  สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2562  ณ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูป สมเด็จพระ   มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงกราบ และเสด็จเข้าสู่ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กราบทูลรายงานวัตถประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงกราบ และทรงตัดแถบแพรเปิดงาน มหิดล – วันแม่ ทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติฯ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ประวัติผู้ได้รับรางวัล แม่ดีเด่น ประเภทต่างๆ ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค จากนั้น พระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค จำนวน 14 ราย แม่สู้ชีวิต จำนวน 8 ราย แม่ 100 ปี จำนวน 4 ราย แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ราย และ แม่ดี-บุคลากรเด่น จำนวน 6 ราย จากนั้นเสด็จออกจากห้องประชุม เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ และหน่วยบริการตรวจสุขภาพ แล้วเสด็จกลับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 34 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งนอกจากจะมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังมีการจัดบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า อาทิ บริการทันตกรรม วัดความดันโลหิต กายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ กดจุดคลายพังผืด แนะนำการออกกำลังกาย แนะนำโภชนาการ บริการตรวจเต้านม ปรึกษาโรคสตรี ฝังเข็มลดปวดปรับสมดุลร่างกาย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แจกตะไคร้หอมกันยุง และการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

 

– ข่าว “แม่สู้ชีวิต”
– ข่าว “แม่ 100 ปี”
– ข่าว “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
– ข่าว “แม่ดี – บุคลากรเด่น”
– ข่าว “เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค”

Recent post