คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต เธียเตอร์ “ภาพสุดท้าย” Everlasting ระดมทุนให้กับศูนย์บริรักษ์ ศิริราช
August 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
August 28, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจครั้งที่ 3

2307ABD1-F7E6-4C39-B146-7BFBBCF14637

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference on Tourism and Business) ในหัวข้อ Innovation, Sustainability and Entrepreneurship in Tourism and Businessการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในสายงานธุรกิจการท่องเที่ยว  การโรงแรม  การตลาด  เศรษฐศาสตร์  ผู้ประกอบการและการกำกับดูแลกิจการการชุมนุมของนักวิชาการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมหาสวัสดีศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬธิดาโฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Dr. Christine Böckelmann คณบดี Lucerne University of Applied Sciences and Arts ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กล่าวต้อนรับและเปิดงานจากนั้นร่วมฟังปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรีนนท์มหาวิทยาลัยมหิดลและตัวแทนองค์ปาฐกจากหน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาทิ Prof. Dr. Rob Law จาก School of Hotel & Tourism, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong เป็นต้น

Recent post