โครงการรางวัล TEQ Award ครั้งที่ 9 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ในงาน 2019 Taiwan-Thailand Talent Night ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
August 28, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอดีตรัฐมนตรีฯ แห่งรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย
August 29, 2019

โครงการรางวัล TEQ Award ครั้งที่ 9 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

TEQ Award 28.08.62_190828_0001

นายบุญสม คงคาดิษฐ พนักงานผลิตสัตว์ทดลอง ส2 ประจำหน่วยสัตว์ทดลอง คว้ารางวัลชมเชยพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 7 และงานแสดงสินค้าประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ การก้าวต่อไปของการพัฒนาการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

Recent post