มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอดีตรัฐมนตรีฯ แห่งรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย

โครงการรางวัล TEQ Award ครั้งที่ 9 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น
August 29, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26
August 29, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอดีตรัฐมนตรีฯ แห่งรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย

queenland1

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ Honorable Rachel Nolan อดีตรัฐมนตรีฯ แห่งรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางเยือนและร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ Honorable Rachel Nolan ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Engaging Citizens and Key Stakeholders for Public Services” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร กล่าวเปิดและมอบของที่ระลึกการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post