อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ เมืองเกียวโต โกเบ เเละโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
August 19, 2019
ม. มหิดล โดย AUN Health Promotion Network และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ University of Philippines จัดประชุม The 5th AUN-HPN Advisory Committee Meeting และ The 2nd International Health Promotion Conference on Moving Towards Healthy Universities in Asia ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
August 19, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ถอดบทเรียน การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร”

tm01

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมปาฐกถา “ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” ในโครงการ “ถอดบทเรียน การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post