คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26
August 29, 2019
ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2562
August 29, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี

238406

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คณะวิศวะกับทิศทางมหาวิทยาลัยมหิดล” และร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง “ผนึกพลัง Salaya StartUP Town และ EECi เฮลท์เทคไทยสู่เวทีโลก” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ดังนี้
1.ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ผู้อำนวยการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จากนั้น เป็นพิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ในช่วงบ่าย เป็นการหารือความร่วมมือ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศาลายา ร่วมกับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย

Recent post