มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมทปอ. และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ASEAN University Network on Ecological Education and Culture of Sustainability AUN-EEC ณ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila, Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์
August 24, 2019
Mahidol University Sawasdee Thailand 2019
August 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมทปอ. และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

1566700366921-1024x768

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2562 รวมถึงเข้าร่วมการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทยครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Recent post