อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ เมืองเกียวโต โกเบ เเละโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23
August 19, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ถอดบทเรียน การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร”
August 19, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ เมืองเกียวโต โกเบ เเละโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

president4

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ เมืองเกียวโต โกเบ เเละโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดโดยย่านนวัตกรรมการเเพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดีพร้อมคณะได้เข้าศึกษาดูงานที่ kyoto Research Park ซึ่งเป็นพื้นที่ สำหรับดำเนินการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรของภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ kyoto Research Park มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับ Kyoto University Medical Science and Business Liaison office (KUMBL) และบัณฑิตวิทยาลัยการเเพทย์เเห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University)

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ในฐานะผู้แทนอนุกรรมการบริหารย่านนวัตกรรมการเเพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) ในฐานะผู้นำทีม (Team Leader) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ YMID ในที่ประชุม และร่วมหารือความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิจัยเชิงนวัตกรรมการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ KUMBL

Recent post