ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี
August 29, 2019
งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
August 29, 2019

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2562

238470

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2562 พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “เกณฑ์ตัวชี้วัด UI Green Metric และตัวชี้วัดสําหรับ ความยั่งยืนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย” เพื่อเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายนำไปปรับใช้เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ

Recent post