คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งเเวดล้อม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ
August 17, 2019
รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงานมอบรางวัลและเปิดตัวหนังสือ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4”
August 19, 2019

คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งเเวดล้อม

1211B4EE-DD0E-4DD0-83D3-2A6FCC826D89

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ พร้อมกล่าวปิดโครงการ โดยมี อ.ดร.วีรฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ ประธานคณะกรรมการ กล่าวรายงานผลสำเร็จของโครงการ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (ห้อง 4228) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post