งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2562
August 29, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562
August 29, 2019

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

edu8

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 23 โดยมี รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

สำหรับในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 70 สถาบัน และมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน มีการบรรยายในหัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2563” และกิจกรรมอื่นๆมากมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมแสดงนิทรรศการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีการสมัครให้แก่น้องๆที่สนใจด้วย

Recent post