อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสวนสามพราน จัดงาน My Healthy Journey
August 17, 2019
คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งเเวดล้อม
August 17, 2019

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ

70FE6D39-A0CB-4BAD-9D41-426ABFF9FF6B

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ ในธีมงาน “ควงคู่สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ทั้งนี้โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร ผักสวนครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแลใกล้ชิด เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น รถรางพาชมสมุนไพรในอุทยานฯ สาธิตการปลูกสมุนไพรเบื้องต้น วิทยากรพาชมห้องนิทรรศการถาวร การฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน พร้อมทั้งฟังบรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้ เข้าใจ วัยสูงอายุ” และ “สมุนไพรสำหรับผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ” ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนานและความรู้สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

Recent post