มหาวิทยาลัยมหิดล จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 2

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”
August 20, 2019
ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
August 21, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 2

research4

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 2 และให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้า (career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัยฯ เพื่อ เป็นการพัฒนาคณาจารย์ และนักวิจัยให้สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบระดับสากล โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

Recent post