รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงานมอบรางวัลและเปิดตัวหนังสือ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4”
August 19, 2019
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ เมืองเกียวโต โกเบ เเละโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
August 19, 2019

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23

edu03

วันที่ 19—20 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 23 โดยมี นายชวน หลีกภัย ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา

สำหรับในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 130 สถาบัน และมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน พร้อมซักถามข้อมูลรูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ (TCAS) ในปีการศึกษา 2563 และรายละเอียดจำนวนการรับในแต่ละรอบในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post