คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ASEA University Network on Ecological Education and Culture of SustainabilityAUN-EEC ณ Ateneo De Manila University ณ Queson City ประเทศฟิลิปปินส์
August 24, 2019
Mahidol University Sawasdee Thailand 2019
August 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมทปอ. และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562