ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด DEPA-Amata Smart Classroom & Amata Smart City Showcase
August 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมทปอ. และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562
August 25, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ASEA University Network on Ecological Education and Culture of SustainabilityAUN-EEC ณ Ateneo De Manila University ณ Queson City ประเทศฟิลิปปินส์