มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ 15
August 6, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล)
August 6, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐”(Precision Medicine in Thailand 4.0)

2CEB2B83-8054-4BE0-9D38-BCF9B6A40CF3

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค .” (Precision Medicine in Thailand 4.0) โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภาและศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวเปิดการประชุมจากนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมไหสวริยะรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวบรรยายนำหัวข้อ Precision Medicineที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีการคิดค้นแนวทางการรักษาที่หลากหลายและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการแพทย์ในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างมากพร้อมนี้ศาสตราจารย์ ดร.นสพณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร  ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตสภาศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร  คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องอินฟินิตี้โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์กรุงเทพ

การประชุมวิชาการ เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค .” (Precision Medicine in Thailand 4.0) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสถานสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันในด้านการรักษาผู้ป่วยโดยใช้เวชกรรมตรงเหตุโดยมีการศึกษาลึกลงไปถึงระดับยีนของผู้ป่วยเพื่อลดผลข้างเคียงต่างๆ

     การประชุมครั้งนี้เป็นการยกระดับขีดความสามารถการรักษาผู้ป่วยให้ทัดเทียมในระดับสากลและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการบรรยาย Precision Medicine: Current Situation in Thailandโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ มานพ พิทักษ์ภากร  มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นเป็นการบรรยายเชิงเสวนา  อาทิการรักษาโรคธาลัสซีเมียหายขาดโดยใช้หลักการ Precision Medicine   การรักษาอาการแพ้ยา  การปรับปริมาณยาก่อนการ Treat ยาโดยวินิจฉัยจากระดับยีนเฉพาะรายบุคคลการใช้ AI เข้ามาช่วยในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นต้น

Recent post