มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย”
August 16, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม
August 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษาใหม่ภายใต้กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล”

volunteer13

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล”   ในโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา และจิตอาสามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมรักน้อง ” จิตอาสามหิดล” เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งปลูกฝังความเป็นจิตอาสา รู้จักการเสียสละการร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งมอบความสุขจากผู้ที่อยู่ก่อนถึงผู้ที่มาใหม่เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนพี่น้องร่วมสถาบัน โดยกิจกรรม “จิตอาสามหิดล” แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมทาสีเลนจักรยาน กิจกรรมสมุดทำมือ กิจกรรมที่บีบบริหารกล้ามเนื้อมือ กิจกรรมทำถุงผ้า กิจกรรมทำความสะอาดร่องระบายน้ำ กิจกรรมทำความสะอาดคันดินรอบมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post