การตรวจประเมินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
August 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษาใหม่ภายใต้กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล”
August 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย”

exchange02

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ” เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ได้มีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์จริงในระหว่างการศึกษาอยู่ในประเทศไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบัน โดยในปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระยะเวลา 10 เดือน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผู้เข้าเรียนจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูนาน มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (หมินจู๋) มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

Recent post