คณะเวชศาสตร์เขตร้อนต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย
September 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ อ.พุทธมณฑล
September 4, 2019

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

TM-Oxford_๑๙๐๙๐๓_0003

วันที่ 3 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน Professor Nicholas PJ Day, Director of Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit และ Mr. David Burton, Chief Operating Officer, Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit ร่วมให้การต้อนรับ Professor Louise Richardson, Vice – Chancellor และคณะผู้บริหารจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล – อ๊อกซ์ฟอร์ด รวมถึงหารือด้านความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

(ขอบคุณภาพจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

Recent post