มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019

สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดมหกรรม Show&Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย
September 17, 2019
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
September 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019

1568724090349-1024x683

วันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจากนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019 โดยมี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ จากนั้น เป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากแรงใจสู่แรงบันดาลใจ” ณ เดอะกลาสเฮ้าส์ ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและองค์กรผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทย ที่สละเวลาและประโยชน์ส่วนตนมาทุ่มเทให้กับการดึงงานประชุมนานาชาติมาจัดในประเทศไทย ให้สามารถชนะการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติในปีงบประมาณ 2562 จนเป็นผลสำเร็จ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The APAIE 2022 Conference & Exhibition ในปี พ.ศ. 2565 และได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

Recent post