มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019