สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดมหกรรม Show&Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสโมสรกีฬาบีบีจี โครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬา”
September 17, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019
September 17, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดมหกรรม Show&Share รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย