ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 23 (MU-SUP#23)
September 19, 2019
บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด เยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล
September 19, 2019

มจธ. หารือการลงนามความร่วมมือกับ ม.มหิดล ด้าน Institutional Review Board (IRB)

line_310786274406336-1024x683

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมหารือการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านนโยบายเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post