สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
September 19, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะ มุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2”
September 20, 2019

การประชุมหารือแนวทางการจัดหาบริการฐานข้อมูล Science Direct

1568902022421-1024x767

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดหาบริการฐานข้อมูล Science Direct โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Recent post