ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานที่ยั่งยืน”
September 27, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังการบรรยาย ด้าน “Governance-Risk-Compliance (GRC)”
September 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมหารือ เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap

20190927_๑๙๐๙๒๗_0005

วันที่ 27 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือ “เรื่อง Quantum Technology Consortium and Roadmap” โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร (ชั้น 3) อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนที่นำทางและแผนดำเนินงานสนับสนุนการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย

Recent post