ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahidol Engage Together”
September 24, 2019
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
September 24, 2019

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562

line_614112293391824-1024x683

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมมหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณบดีของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” และเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช

Recent post