มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เดินหน้ายุทธศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอาเซียน
September 23, 2019
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562
September 24, 2019

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิด “กองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา”

t03

วันที่ 23 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด “กองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา” และได้กล่าวถึงการจัดตั้งกองทุนฯ ดังกล่าว ว่า วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีชั้นเลิศระดับอาเซียน และได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล นับจากนี้ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ นักเรียนซึ่งมีความสำคัญ และมีศักยภาพตามที่เขาควรจะมี มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนในการให้ทุนแก่นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรี ให้เป็นไปตามฝั่งฝันที่เขาปรารถนา และเป็นหน่วยงานที่ดูแล มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เงินกองทุนนี้ จะมีโอกาสสร้างดอกผล ช่วยเด็กที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์ จะสร้างผลประโยชน์ที่มีความสามารถ ตามเจตนารมณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนจัดตั้ง “กองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา”

จากนั้น ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ “กองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางด้านดุริยางคศาสตร์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยทำให้มีเงินกลับมาเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาได้มากขึ้น และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมเพื่อเป็นการระดมทุนเข้ากองทุนดังกล่าวด้วย ลำดับต่อมาเป็นการมอบทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอกผู้สนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นผู้รับมอบทุนในครั้งนี้ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียดกองทุนเปรมดนตรีเพื่อการศึกษา เพิ่มเติมได้ที่นี่

Recent post