ม.มหิดล รับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2562″
September 19, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
September 19, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ The Smithsonian Conservation Biology Institute America จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Wildlife & Exotics: Basic to Advance Pathology

1568896273472-1024x683

วันที่ 13 กันยายน 2562 ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Dr. Jessica Siegal-Willott และ Dr. Neel Aziz สัตวแพทย์จากสถาบัน The Smithsonian Conservation Biology Institute America ในโอกาสบรรยายพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Wildlife & Exotics: Basic to Advance Pathology โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ The Smithsonian Conservation Biology Institute จัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องกบิลปักษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมนี้ ได้เยี่ยมชมและจัดกิจกรรมวิชาการ ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2562

Recent post