ม.มหิดล รับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2562″
September 19, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
September 19, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ The Smithsonian Conservation Biology Institute America จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Wildlife & Exotics: Basic to Advance Pathology