พิธีเปิดนิทรรศการ “ใส่ สวม ผูก กลัด” เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล
September 24, 2019
ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahidol Engage Together”
September 24, 2019

ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Day of Service “โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

DSC_2123

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม Mahidol Day of Service พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในโครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 ราย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังชาวมหิดลนำความรู้ความสามารถของตนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind” มหาวิทยาลัยมหิดลจึงคัดเลือกผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในโครงการ 50 ความดี 50 ปี จำนวน 50 ราย จากโครงการดังกล่าวมีนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ ความสามารถของตนไปก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เกิดเป็นงานจิตอาสาที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม

Recent post