พิธีเปิดนิทรรศการ “ใส่ สวม ผูก กลัด” เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล
September 24, 2019
ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahidol Engage Together”
September 24, 2019

ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Day of Service “โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”