มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์สนันสนุนการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม B&R Sceience and Innovation Network Forum 2019
September 26, 2019
ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานที่ยั่งยืน”
September 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์สนันสนุนการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

csr3

วันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบเสื้อสะท้อนแสง ชุดกันฝนสะท้อนแสง กระบองไฟจราจร จำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด ให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบให้นี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยมี พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post