มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2562
September 26, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์สนันสนุนการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล
September 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม B&R Sceience and Innovation Network Forum 2019

1569499801827-1024x768

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม B&R Science and Innovation Network Forum 2019 โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม พร้อมบรรยาย MU International Collaboration ณ Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมการประชุม Network Working Conference 2019 โดยในที่ประชุมมีมติให้ Chinese Academy of Science (CAS) Innovation Coopetative Center (Bangkok) เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย Belt and Road Science and Innovation Network (BRSIN)

Recent post