วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562
September 24, 2019
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
September 24, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

MOU_190924_0002

วันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ SEA Group (Thailand) กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนประกอบด้วย Airpay Shopee และ garena เพื่อร่วมกันต่อยอดการพัฒนาการศึกษาไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนการสอน เชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่นักศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือกับ SEA Group (Thailand) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพชั้นนำด้านเทคโนโลยี โดยทางวิทยาลัยฯ มุ่งหวังให้นักศึกษาในสาขาต่างๆ อาทิ สาขาภาวะผู้ประกอบการ สาขากลยุทธ์ สาขาการตลาด และสาขาการเงิน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาของไทย

Recent post