คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ประกาศผลการแข่งขันสุดยอดไอเดียเฮลท์เทค “Global HealthTech Hackathon Challenges 2019”
September 25, 2019
คณะกรรมการ การตรวจประเมินฯ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ
September 25, 2019

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2563

pa39

วันที่ 25 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงานประจำปี (PA) งบประมาณ 2563 จำนวน 38 ส่วนงาน ในการนี้รักษาการแทนอธิการบดีได้มอบหมายการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563-2566 และนอกจากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะออกเยี่ยมส่วนงาน (PA- Visit) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบอุปสรรค โดยปีงบประมาณ 2563 เริ่ม (PA-Visit ) ประมาณเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

Recent post