มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณในงาน International Convention Bid Achievement Appreciation 2019
September 17, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
September 18, 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์ภาฯฟังปาฐถก_๑๙๐๙๑๘_0004

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 เพื่อเป็นการระลึกถึง ศาสตราจารย์ นพ.ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ กิติยากร ผู้สร้างคุณประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรื่อง “State of The Art and Its Reflection on Success of Minimally Invasion Cardiac Surgery” โดยมี Prof. Mattia Glauber, M.D. Istituto Clinico Sant’Ambrogio, Milan, Italy เป็นองค์ปาฐก ซึ่งรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และบุคลากร ร่วมรับเสด็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post