คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะ มุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2”
September 20, 2019
ม. มหิดลจัดการประชุม Asia – Pacific Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
September 20, 2019

ประมวลภาพ นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

250897

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการจัดแถลงข่าว และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ ความร่วมมือโครงการ “นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ พิพิธภัณฑ์วัดห้วยตะโก วู๊ดแลนด์(woodland) เมืองไม้ แฟนตาซี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) หอภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง พิพิธภัณฑ์วัดมะเกลือ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก วัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Recent post